Wijkblad

De redactie van het wijkblad D’n Heiakker is in handen van Marcel Koolen. Dit jaar (2017) is het de 34e jaargang.

Mede dankzij een groep vrijwilligers die het wijkblad bundelen en rondbrengen ligt het wijkblad 6 keer per jaar in de oneven maanden bij 2000 huishoudens in de wijk op de deurmat.

Kopij (digitaal) kunt u vóór de eerste van de maand van verschijning (januari, maart, mei, juli, september, november) digitaal inleveren.

Voor kopij, adverteren en vragen over het wijkblad kunt u contact opnemen met

Marcel Koolen, telefoon 0493-31 07 71 / 06-12 76 91 83 / QZNYWRLD@hetnet.nl