Proef openbare verlichting Heiakker

logo wijkraad

gemeente DeurneProef uitschakelen lichtmasten en LEDverlichting in de wijk Heiakker

 

Uitschakelen lichtmasten

In opdracht van de gemeente Deurne schakelt firma ZIUT een aantal lichtmasten in de wijk uit. De lichtmasten zelf blijven staan, alleen de stroom wordt er een tijdje vanaf gehaald. De proefperiode start op dinsdag 29 maart en duurt minimaal tot eind april.

Met deze proef willen de gemeente en de wijkraad kijken of bewoners het merken als er verlichting in de wijk uitgeschakeld is. Verwacht wordt dat de bewoners hierop gaan reageren. 

Welke lichtmasten doen mee met de proef? uitgeschakelde lichtmast                                 

Onderaan deze pagina kunt u op 2 tekeningen zien welke lichtmasten meedoen met de proef. Deze zijn aangegeven met blauwe stippen en een witte “P” aangegeven welke lichtmasten uitgeschakeld zijn.  Dit zijn er ruim 80.

Ook wordt er op de lichtmasten die meedoen een sticker geplakt, zodat duidelijk is dat deze mast niet defect stickeris of om een ander reden niet meer brandt ’s nachts. 

Afhandelen vragen en opmerkingen van bewoners

Alle locaties op tekening zijn in overleg met de gemeente, wijkraad en bewoners tot stand gekomen. Bewoners kunnen voor vragen bijvoorkeur per mail contact opnemen met de wijkraad Heiakker (info@heiakker.net) en de gemeente Deurne. (info@deurne.nl). Bellen mag natuurlijk ook.

LED-proef op de Vliersingel

Over een aantal weken worden enkele lichtmasten op de Vliersingel uitgerust met LED-verlichting. Dit is onderdeel van dezelfde proef. Op tekening 1 is dit aangegeven met onderstaande grijze balk.

led

Tekeningen proef openbare verlichting Heiakker:

Heiakker tekening 1 concept(2).pdf                        

Heiakker tekening 2 concept(2).pdf