Meldingen en klachten

U heeft een klacht of melding over uw leefomgeving. Denk hierbij aan defecte straatverlichting, verkeersonveilig groen of een loszittende stoeptegel. U kunt dit melden bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Deurne via telefoonnummer 0493-38 77 11 of via het serviceformulier van de gemeente Deurne.

Spoedgeval buiten kantoortijden? Dan belt u 0493-38 77 77. U krijgt dan de mogelijkheid om te worden doorverbonden met de storingsdienst.

Voor storingen nutsvoorzieningen zijn onderstaande telefoonnummers dag en nacht bereikbaar:
Gas en stroom: 0800 – 9009
Water: 073 –6838000 Brabant Water
Kabeltelevisie: 0900 – 1580 Ziggo Nederland