Bestemmingsplan Heiakker-Noordrand

Bestemmingsplan Heiakker/Noordrand

Het bestemmingsplan “Heiakker e.o. / Noordrand” moet vernieuwd worden. Daarom is er een ontwerpbeheersverordening opgesteld die dit bestemmingsplan gaat vervangen. 

Inspraak en inloopavond

De ontwerpbeheersverordening ligt met ingang van 18 april 2016 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hier zonder afspraak terecht.
Ook is de ontwerpbeheersverordening in te zien via digitale bestemmingsplannen > in voorbereiding.

Op 25 april wordt er van 20.00 uur tot 21.30 uur een inloopavond over het plan gehouden in Wijkkefee de Kubus, De Meent 3 in Deurne.
U kunt tijdens deze avond het plan bekijken en eventueel vragen stellen.

Reageren

U kunt als inwoner en belanghebbende een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie geven op de ontwerpbeheersverordening.
Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan de gemeenteraad van Deurne (Postbus 3, 5750 AA Deurne).