http://heiakker.webklik.nl/page/wijkraad/doelstelling

De wijkraad heeft als doelstelling om deelname aan activiteiten en de betrokkenheid in de wijk te stimuleren. Hiermee proberen wij de leefbaarheid en het woongenot voor iedere bewoner in de wijk te behouden en te vergroten. Dit kunnen we niet alleen: daar hebben we u voor nodig!

Heeft u vragen, ideeën, of hoor je klachten vanuit onze wijk, dan kunnen wij u wellicht verder helpen. Samen met instanties zoals de gemeente Deurne, Bergopwaarts, de Levgroep, het Gebiedsteam en de wijkagent zetten wij ons in voor de wijk en de belangen van haar bewoners.

Dit doet de wijkraad, in wisselende samenstelling, al meer dan 25 jaar. Onze voorzitter, Jan Zwakhoven, is echter al die jaren al een constante factor.  De leden zijn allemaal inwoners van de wijk Heiakker en voelen zich betrokken bij het wel en wee van de bewoners van dezelfde wijk Heiakker.

De wijkraad komt elke maand bij elkaar; deze bijeenkomsten zijn openbaar. U mag als bewoner altijd aanschuiven om te luisteren of om mee te praten. De data voor deze bijeenkomsten vindt u ook op deze site.

Eén keer per jaar is er een “‘officiële” openbare bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de jaarstukken gepresenteerd en proberen we een thema in de schijnwerpers te zetten.

Wie de leden van de wijkraad zijn, contactgegevens en andere informatie vindt u hier op de website.