Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart:

De meeste stembureaus zijn open tussen 7.30 en 21.00 uur.

Wie mogen stemmen?

Ingezetenen van Nederlandse gemeenten die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn.

Voor mensen van buiten de EU geldt dat zij minimaal vijf jaar in Nederland moeten wonen. Zij hoeven, anders dan bij andere verkiezingen, niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen Nederlanders die in het buitenland wonen, niet stemmen.

Als u mag stemmen krijgt u uiterlijk twee weken voor de verkiezingen een stempas thuisgestuurd. Daarmee kunt u bij elk stembureau in hun gemeente terecht. U moet wel een identiteitsbewijs kunnen tonen, dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.

Wat als u zelf niet kunt stemmen?

Wie niet in de gelegenheid is om naar een stembureau te gaan – vanwege bijvoorbeeld vakantie of ziekte – kan iemand uit dezelfde gemeente machtigen. Hij of zij en de gemachtigde moeten dan hun handtekening op de stempas zetten. De gemachtigde moet een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever meenemen naar het stembureau.

Opkomstcijfers

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was de opkomst ruim 51 procent. In 2006 en 2002 was de opkomst zo’n 58 procent.

De opkomst is bij gemeenteraadsverkiezingen is altijd lager dan bij Tweede Kamerverkiezingen (74,5 procent in 2012), maar hoger dan bij bijvoorbeeld Europese verkiezingen (36,5 procent in 2009).