Hier vindt u de verslagen van de wijkraadvergaderingen van het lopende en afgelopen kalenderjaar.

Mocht u oudere verslagen willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de wijkraad.

Verslagen van 2017

Verslagen van 2016